หน้าแรก Best Practices ระเบียบกฎหมาย วิเคราะห์ผลการสอบ กระดานข่าว บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย โปรแกรม แบบฟอร์ม ท้องถิ่นของเรา ตำแหน่งงานว่าง
     ผู้บริหาร
     ผอ.สพป.ปข.2 พบเพื่อนครู
     ข้อมูลผู้เข้าใช้
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ohuqej
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 878

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
     เว็บไซต์ กลุ่ม/หน่วยฯในสำนักงาน

 กลุ่มอำนวยการ
 บริหารงานบุคคล
 กลุ่มนโยบายและแผน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 สำนักงานลูกเสือ สพป.ปข.2
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     เงินเดือนออนไลน์

     Web Guidelines






ดาวน์โหลดหนังสือเก่า myoffice ปี 2555













 MOENet
 mail สพฐ
 pran_sak 
 kru pooky
 techno_old
 techno_new
 วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
 ชมรมครูภาษาอังกฤษ
 ชมรมครูคณิตศาสตร์ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก สพท.ปข.2
 ชมรมศึกษานิเทศก์ ร.ร.ขนาดเล็กภาคใต้
 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

     Web_Link













 



          
                กลุ่มสารสนเทศ
        คู่มือ DataCenter
    
VDO การจัดทำ ปพ.1-3

     ท้องถิ่นของเรา

 เว็บไซต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนง.จัดหางานจังหวัด  

  

     รายงานการประชุม สพป.ปข.2

  

     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  นโยบาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (UPDATE)

     ข้อมูลการพัฒนา

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาด้วยระบบUTQ

     ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
     ผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข่าวประกาศ


  


    
     

    

คู่มือสลิปเงินเดือน   ดาวน์โหลดWeb Browser ----->      

  
คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 55
 องค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู
ครู           ผู้บริหาร
       

ข่าวด่วน

  โปรแกรม ปพ.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : ปพ.1 ประถม<<

 โรงเรียนที่ส่งเรื่องแก้ไขในลูกบอล บัดนี้กรมบัญชีกลางได้แก้ไขให้แล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบและเรียกบริษัทมาทำสัญญาด่วน และทุกโรงเรียนเร่งเบิกจ่ายภายใน 31 มี.ค. 2556 หรือโทรประสาน คุณอัครชัย 089-512-2115
 เนื่องด้วย สพป.ปข2 ได้มีการปรับปรุงสำนักงานใหม่ จึงทำให้ไม่สามรถโทรติดต่อเบอร์ภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงิน(บางส่วน)ได้ ให้ติดต่อประสานงานเบอร์ส่วนตัวของแต่ละกลุ่มได้โดยตรง
>>ดาวน์โหลด : เบอร์ตรง<<

 ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ตอนที่ 1) พร้อมลงหลักฐาน/แหล่งข้อมูลในแบบประเมิน เพื่อรอรับการประเมินระหว่างวันที่ 11-22 มี.ค.56
>>แบบประเมินผู้บริหารโรงเรียน<<
 ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นออนไลน์ฯภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2556 http://www.stabdb.com/school/

>> ดาวน์โหลดเครื่องมือการประเมิน ป.1-6 <<

>> ดาวน์โหลดเครื่องมือการประเมิน ม.1-3 <<

>> ดาวน์โหลดเครื่องมือการประเมิน ม.4-6 <<



 ประกาศจังห​วัดประจวบคี​รีขันธ์ รับสมัครบุ​คคลเพื่อสร​รหาและเลือ​กสรรเป็นพนั​กงานราชการ​ทั่วไป
>>ดาวน์โหลด : ประกาศ<<

 เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดของการเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 ทำให้มีบางโรงเรียนข้อมูลนักเรียนที่ลงไปแล้วเป็น 0 ทั้งหมด มีรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้
- วัดกุยบุรี
- วัดทุ่งน้อย
- หนองเกด
- หนองกา
- วังข่อย
- ห้วยไคร้
- วังโบสถ์
- ไร่เก่าสามร้อยยอด
- บ้านเขาโป่ง
ขอความกรุณาให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูล "สิ้นปีการศึกษา 2554" เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ 
http://portal.bopp-obec.info/obecaoc54_3/admin/list?areacode=77020000
มีข้อซักถาม ติดต่อ 089-177-1647 (สมทรง)

 สำหรับโรงเรียนที่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 ใหม่ ให้เข้าไปดำเนินการได้ที่
http://portal.bopp-obec.info/obecaoc54_3/admin/list?areacode=77020000
 ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
>>ดาวน์โหลด : ผลการแข่งขัน<<
ขอให้ครูกรอกข้อมูลกาจัดเรียนรู้อาเซียนในสถานศึกษาช่วยกรอกข้อมูลเพื่อการพัฒน และแบบบันทึกการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ืในชั้นเรียน
>>ดาวน์โหลด :
แบบบันทึกการจัดเรียนรู้อาเซียนในโรงเรียน<<
>>ดาวน์โหลด : แบบบันทึกการใช้ ICT<<

 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<<
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงกาคืนครูให้นักเรียน
>>ดาวน์โหลด : ประกาศผลการคัดเลือก<<
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
>>ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ<<
>>ดาวน์โหลด : กำหนดการคัดเลือก<<
>>ดาวน์โหลด : ระเบียบผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548<<
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
>>ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัคร<<
  นโยบายการจัดการศึกษาปี 56 จากการประชุม ผอ.สพท.ตรั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 - 12 กพ. 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<<

 สพป.ปข.2 เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. -15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : บัญชีรายชื่อ<<

 สพป.ปข.2 ขอส่งคำสังแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 ฉบับร่างมาให้ทราบ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง นางนิตยา เกษสุริยงค์ โทร.081-450-4013
>>ดาวน์โหลด : สนามสอบ ป.2<<
>>ดาวน์โหลด : สนามสอบ ป.5<<
>>ดาวน์โหลด : สนามสอบ ม.2<<


 สพป.ปข.2 ขอชี้แจงรายละเอียดกระดาษคำตอบ ชั้น ป.2 ที่แจกให้เป็นตัวอย่างในวันประชุมที่ 15 กุมภาพันธ์ 25556 ขอยกเลิก ไม่ใช้  แต่ให้ใช้ฉบับที่ส่งมาให้ใหม่ เนื่องจากการสอบ LAS แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะสอบไม่เหมือนกัน สำหรับ สพป.ปข. 2 สอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนั้นขอให้กรรมการกำกับการสอบชี้แจงให้นักเรียนทำเพียง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต้องทำ ให้เว้นว่างไว้ (กระดาษคำตอบจะเป็นหน้า – หลัง)
>>ดาวน์โหลด : สรุปรายละเอียดการสอบ 55<<
>>ดาวน์โหลด : ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<<

   ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำปฏิทินการยกย่องเชิดชูเกียรติผผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและเห็นควรเผยแพร่ปฏิทินดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<<

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ครั้งที่ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : ประกาศราย<<

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : ประกาศ<<

  ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโทรงเรียน  กรอกข้อมูลการรับนักเรียนประจำวัน  ในระดับก่อนประถม, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามปฏิทินการรับนักเรียนที่ สพป.ปข.2 ได้ส่งให้แล้ว  โดยศึกษาคู่มือการบันทึกการรับนักเรียนที่ http://www.plan.obec.go.th/ โดยขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลภายในเวลา 17.00 น. ของวันรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2

  การทบทวนการเสนอหนังสือผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<< 

 ดาวน์โหลด Power point การประชุมคอนเฟอเรนซ์วันที่ 29 ม.ค 2556 เรื่องการเตรียมการสอบ O-NET การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 และ TABLET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : ประเด็นสำคัญ<<
>>ดาวน์โหลด : แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก<<

>>ดาวน์โหลด : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556<<

  ด้วย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. ได้จัดทำแนวข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ให้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : เตรียมสอบ O-NET ประถม<<
>>ดาวน์โหลด : เตรียมสอบ O-NET ม.ต้น<<


 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : ประกาศ<<

 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล(กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ) ประจำปี พ.ศ.2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศไปแข่งขันในรอบที่ 2 ระดับประเทศ ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ สพป.ชุมพร เขต 1
>>ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อ<<

 ตัวอย่างการรายงานกิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : แจ้งประธานกลุ่ม<<
>>ดาวน์โหลด : ตัวอย่าง<<
>>ดาวน์โหลด : แนวดำเนินการระยะที่ 2<<

 โครงการเครือข่าย 13 โรงเรียนที่ปรับแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<<

 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วิชาเอกดนตรีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<<

 ขอเชิญโรงเรียนดี ศรีตำบล ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล โดยคณะกรรมการ สพฐ. ศน.วาที่ร้อยตรีหญิง อัชฌาวดี ตันเจริญ
>>ดาวน์โหลด : เอกสาร<<

 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : หนังสือการจัดสรรงบ<<
>>ดาวน์โหลด : บัญชีที่จัดสรร<<
>>ดาวน์โหลด : บัญชีรายเขต<<
>>ดาวน์โหลด : บัญชีรายโรงเรียน<<

 เชิญดาวน์โหลดรูปรับเกียรติบัตรกิจกรรมวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด<<

 ประกาศผลกา​รคัดเลือกบุ​คลากรวิทยา​ศาสตร์และค​ณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติ​หน้าที่โคร​งการพัฒนาคุ​ณภาพและมาต​รฐานการศึก​ษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ครั้งที่ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบฯ เขต 2
>>ดาวน์โหลด : ประกาศ<<

 ให้โรงเรียนที่จะส่งสำเนาเพื่อจะกันเงินในระบบ GFMIS (PO) แจ้งเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP และเลขที่โครงการ (ลูกบอลที่ 13) ด้วย หากไม่มีเลขดังกล่าว ทาง สพป.ปข.2 ไม่สามารถกันเงินในระบบได้

  เอกสารประกอบการรายงานจุดเน้นออนไลน์
คู่มือแนวทางการนำจุดเน้นฯ ระบบกำกับติดตามและประเมินผลจุดเน้น
 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

 ตอนนี้ไทยเสริร์ชได้ทำโปรแกรมมาช่วยตรวจสอบในเรื่องของ ความปลอดภัย
บนโลกCyber ให้โรงเรียนต่าง ๆมาลงทะเบียนที่
http://www.chk.moe.go.th ในหัวข้อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเครือข่ายจะมี file ให้ลงทะเบียน หลังจากนั้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะรวบรวมส่งให้ ThaiCERT และถ้าโรงเรียน
ใดสนใจในเรื่องภัยคุกคามทางโลก Cyber สามารถเข้าไปหาความรู้ได้ที่ http:www.thaicert.or.th



อ่านทั้งหมด
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข ... อ่าน (649) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข ... อ่าน (282) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข ... อ่าน (212) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข ... อ่าน (292) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข ... อ่าน (507) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เ ... อ่าน (714) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมหาคำตอบโดยใช ... อ่าน (607) โดย : admin
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เ ... อ่าน (596) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เ ... อ่าน (641) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง
จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เ ... อ่าน (640) โดย : เกศรินทร์ กวางทอง

อ่านทั้งหมด


อ่านข่าวในหมวดนี้
สพป.ปข. 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ตามโครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม สพป.ปข. 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ตามโครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือมีระเบี รูปภาพ จำนวน 12 รูป อ่าน (324)
สพป.ปข. 2  จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ตามโครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม                  สพป.ปข. 2  จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ตามโครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือมีระเบี
ข่าวกิจกรรม ที่ผ่านมา
สพป.ปข. 2 ประชุมและมอบนโยบ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป อ่าน (422)
สพป.ปข. 2  ประชุมและมอบนโยบ...

สพป.ปข. 2 ประชุม รอง ผอ. ... รูปภาพ จำนวน 6 รูป อ่าน (311)
สพป.ปข. 2 ประชุม รอง ผอ. ...

สพป.ปข. 2 กิจกรรมการประกวดแข... รูปภาพ จำนวน 10 รูป อ่าน (576)
สพป.ปข. 2 กิจกรรมการประกวดแข...

สพฐ. ตรวจติดตามประเมินผล สพ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป อ่าน (895)
สพฐ. ตรวจติดตามประเมินผล สพ...

สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการ... รูปภาพ จำนวน 6 รูป อ่าน (374)
สพป.ปข. 2  ประชุมคณะกรรมการ...

สพป.ปข. 2 ประชุมเตรียมความ... รูปภาพ จำนวน 6 รูป อ่าน (221)
สพป.ปข. 2  ประชุมเตรียมความ...

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก


ข่าวจากเว็บครูไทย


สาระน่ารู้


      นาฬิกาปฏิทิน
เมษายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

      แหล่งท่องเที่ยวประจวบฯ
      ข้อมูลสำนักงาน

 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
 คณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ
 ติดต่อบุคลากร สพป.ปข.2
 เบอร์โทร.ภายในของสนง.
 ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา.
 ข้อมูล 10 พฤษจิกายน 2555
 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555
 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554
 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลและนิเทศการศึกษา

      ทำเนียบบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มนโยบายและแผน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สพฐ.
 สมศ.
 คุรุสภา
 สกสค
 Data Center
 สนง.ฯ ก.ค.ศ.
 GURU Online
 สนง.ฯ อาชีวศึกษา
 สนง.ฯ อุดมศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานรัฐมนตรีศธ.
 ศูนย์เทคโนโลยี ศธ.
 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
 สำนักบริหารงานฯสช.
 สนง.ฯ สภาการศึกษา
 สำนักผู้ตรวจฯ เขตฯ 6
 ศูนย์ประสานฯ ร.ร.ในฝัน
 ศาลากลางจังหวัดประจวบ ฯ

      โรงเรียนใน สพป.ปข.2

 อำเภอหัวหิน
 โรงเรียนวไลย
 โรงเรียนละเมาะ
 โรงเรียนอานันท์  
 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 โรงเรียนวังไกลกังวล
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
 โรงเรียนบ้านหนองซอ
 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
 โรงเรียนบ้านเนินพยอม
 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
 โรงเรียนนบ้านห้วยมงคล
 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
  โรงเรียนบ้านหนองพลับ
  โรงเรียนบ้านหนองคร้า
 อำเภอปราณบุรี
โรงเรียนวัดนาห้วย  
โรงเรียนบ้านตำหรุ
 โรงเรียนบ้านวังก์พง
 โรงเรียนบ้านวังยาว
 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
 อำเภอสามร้อยยอด
โรงเรียนบ้านใหม่
 โรงเรียนบ้านบางปู
 โรงเรียนบ้านลาดวิถี
 โรงเรียนบ้านพุน้อย
 โรงเรียนบ้านพุใหญ่
 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
 โรงเรียนบ้านเนินกรวด
 โรงเรียนบ้านหนองจิก
 โรงเรียนบ้านหนองคาง
 โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
 โรงเรียนบบ้านหนองไทร
 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด
 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

 อำเภอกุยบุรี
 บ้านดอนบ่อกุ่ม
โรงเรียนบ้านไร่บน
 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม

โรงเรียนบ้านเขาแดง

 โรงเรียนบ้านรวมไทย 
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
 โรงเรียนบ้านหาดขาม
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
 โรงเรียนบ้านหนองเกด
 โรงเรียนบ้านปากเหมือง
 บ้านยางชุม
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม
 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
 โรงเรียนบ้านสามกระทาย
 โรงเรียนบ้าน ดอนมะขาม
โรงเรียนบ้าน หนองกระทิง

      Link น่าสนใจ





  

  

      แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บ สพป.ปข.2 เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้เลย!
อืม... ไม่เลวนะ
ดีกว่าไม่ทำ



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 284
คำแนะนำ: 7
      ค้นหา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1445 , 0-3262-3780-2  โทรสาร. 0-3262-1807 
E-mail Webmaster : kon_41@hotmail.com 
ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม